Huiswerk- en studiebegeleiding

Kindercoaching

Waarom kindercoaching ?

De kracht van kindercoaching ligt in:
- het creeren van een veilige (leer)omgeving;
- het  gebruik van een rugzak vol methoden en technieken;
- het gebruik van leuke, creatieve spelvormen;
- kinderen vaardigheden aanleren om emotionele of gedragsproblemen zelf te overwinnen;
- het bieden van coachingsgesprekken op de school waar het kind op zit.

Voor wie ?

Voo alle kinderen die wel wat extra aandacht of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Als kindercoach begeleid ik kinderen die o.a. :
- zich verdrietig of eenzaam voelen
- het moeilijk vinden om vriendschappen te sluiten
- gepest worden of een pester zijn
- heel erg boos of juist bang kunnen worden
- weinig zelfvertrouwen hebben of erg onzeker zijn
- een laag of negatief zelfbeeld hebben
- faalangstig zijn of op een andere manier niet lekker in hun vel zitten
- last hebben van veranderingen, zoals echtscheiding van ouders, verhuizing of bij overlijden van dierbaren.

Met als doel:
Door het aanleren en inzetten van kwaliteiten en nieuwe vaardigheden, ontwikkelt het 
kind een positief zelfbeeld. Kinderen die een positief zelfbeeld hebben, zijn beter in staat 
relaties op te bouwen en te onderhouden. Zelfvertrouwen, vertrouwen in jezelf, in je eigen mogelijkheden, is een belangrijke basisvoorwaarde voor leren.

Door wie ?

Ik ben Tess Stempels. Moeder van 2 fantastische zoons.
Vanuit mijn grote inlevingsvermogen en betrokkenheid, schep ik er bijzonder veel plezier 
in om kinderen te ondersteunen, zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Kinderen kunnen een positieve kijk op zichzelf ontwikkelen, doordat ze positief benaderd 
worden door anderen. Daarnaast is het heel waardevol om je eigen kwaliteiten te (her)kennen. 
Door met kinderen over hun goede eigenschappen te praten, krijgen zij inzicht in zichzelf. Het benoemen van de eigen kwaliteiten kan kinderen bevestigen in wie ze zijn, in wat ze de moeite waard maakt. Het leren kennen en herkennen van je eigen kwaliteiten zorgt ervoor dat je een positief zelfbeeld krijgt van jezelf. Overigens leidt aandacht voor kwaliteiten niet alleen tot meer zelfinzicht. Kinderen leren ook oog te krijgen voor kwaliteiten van anderen. Dit is een belangrijke sociale
vaardigheid, die leidt tot erkenning en acceptatie van de ander.