Huiswerk- en studiebegeleiding

Huiswerkbegeleiding

 

Huiswerkbegeleiding
 
Door bezuinigingen worden de klassen op basisscholen groter en moet
er meer werk verzet worden, door minder personeel. Dit kan betekenen
dat uw kind onvoldoende aandacht, tijd en ruimte krijgt om een
goede leerstijl te ontwikkelen. Wanneer het ook daarnaast last
heeft van dyslexie, dyscalculie of faalangst kan huiswerkbegeleiding
noodzakelijk zijn.
 
Cito-toetstraining
 
Basisscholen met overvolle klassen doen wat in hun vermogen ligt om een goede voorbereiding te geven
op de Cito-toets. Vaak ontbreekt het aan voldoende mankracht en tijd, met als gevolg dat uw kind onvoldoende
of eenzijdig wordt voorbereid. Extra Cito-toetstraining kan dan uitkomst bieden.
 
Studiebegeleiding
 
Leerlingen op het voortgezet onderwijs moeten steeds zelfstandiger werken, terwijl ze hier soms nog helemaal
niet aan toe zijn. Studiebegeleiding en het goed leren plannen, kan hun net dat zetje in de rug geven, dat nodig
is om goed te kunnen meekomen.
 
Voor leerlingen vanaf groep 5
 
Alles Kids biedt huiswerk- en studiebegeleiding aanleerlingen
vanaf groep 5 van de basisschool tot en met leerlingen in het
voortgezet onderwijs, die:
  • Last hebben van dyslexie of dyscalculie ( een andere leerstijl hebben)
  • Moeite hebben met specifieke vakken.
  • Meer structuur nodig hebben.
  • Een achterstand hebben opgelopen.
  • Moeite hebben met zelfstandig leren en plannen.
  • Moeite hebben met het maken van hun huiswerk.
  • Extra aandacht kunnen gebruiken voor de Cito-toets.
 
Intake gesprek
 
Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen, die vastlopen
op school bij het automatiseren van informatie. Wanneer een
bepaalde leerstijl kan worden vastgesteld, kan dit d.m.v. een
andere leerstrategie tot betere leerresultaten leiden.Tijdens een
intakegesprek wordt er gezamelijk gekeken of de kernvisie
methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren.